Over de dag 27 april

SP32-20140422-152036Een traditie van bijna 700 jaar wordt doorbroken op 27 april 1992 in het Britse parlement.
De “Speaker” is voor het eerst een vrouw na verkiezing : Betty Boothroyd.
Het stelt het Brityse parlement voor een aantal keuzes en “dwingt hen om de kwestie “gelijkwaardigheid voor vrouwen” beter onder de loupe te nemen.
Zo zet Betty Boothroyd de trend over het wel of niet opdoen van de bijbehorende pruik van het ambt – Boothroyd geeft aan dat het een keuze moet zijn voor de Speaker, waarbij zij zelf de pruik niet op doet-
Maar ook in aanspreken van de Speaker bepaald Boothroyd dat ze aangesproken dient te worden met “Madam”.
In de acht-en-een-half jaar dat Betty Boothroyd Speaker was in “The House of Commons” heeft zij zich weten te onderscheiden door haar functie uitstekend te verrichten, – haar tweede verkiezingstermijn won met een unanieme stemming – maar tot op de dag van vandaag blijft zij de enige vrouwelijk Speaker in het britse parlement.

Deel het met je vrienden !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *