Over de dag 2 juli

SP32-20140702-1518292 juli 1600 vindt de Slag bij Nieuwpoort plaats.
Geen mens die het vergeet en dat heeft het puur aan het jaartal te danken. Maar wat gebeurde eigenlijk bij Nieuwpoort , wie stonden er tegenover elkaar en waarom was de uitkomst zo belangrijk dat we het tegenwoordig nog weten ?
De Slag bij Nieuwpoort was een veldslag tijdens de Tachtigjarige Oorlog tussen het Staatse en het reguliere Spaanse leger.
Maurits van Oranje was door de Staten-Generaal van de Nederlanden naar Vlaanderen gestuurd om de stad Duinkerke in te nemen. De kaapvaart vanuit deze stad bracht veel schade toe aan de handelsvloot van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Onverwacht kwam een groot Spaans leger onder leiding van aartshertog Albrecht van Oostenrijk richting Vlaanderen, wat leidde tot een veldslag nabij Nieuwpoort. De Republiek won deze slag door strategische stellingname en het inzetten van reservetroepen in de beslissende fase. Maurits won, maar zonder de stad te kunnen innemen, en de tocht naar Duinkerke werd uiteindelijk afgeblazen, zodat het doel niet bereikt werd.
Uiteindelijk leidde Nieuwpoort naar “Het Beleg om Oostende” alwaar Spinola De Nederlanden een zware slag toebracht (langdurigste en kostbaarste krachtmeting tussen De Nederlanden en Spanje iun de 80-Jarige oorlog)
Echter het prestige van Maurits als veldheer groeide door de slag van Nieuwpoort verder, vanwege zijn beheerste terugtrekking over het strand met zijn mobiele artillerie en doordat hij op het juiste moment teruggeslagen had. De roem die Maurits vergaarde gaf hem de mogelijkheid om Van Oldenbarnevelt in een kwaad daglicht te zetten. Maurits was vanaf het begin tegen een tocht naar Duinkerke geweest, maar was er toch door de Staten-Generaal onder leiding van Van Oldenbarneveldt heen gestuurd. Nu de doelstellingen van de tocht niet bereikt waren, kon Maurits wijzen op alle bezwaren die hij vooraf kenbaar gemaakt had.
Hoe het afliep met Maurits en de gevolgen vandaag de dag, zien we nu nog, hetzelfde weten we ook van Van Oldenbarneveld

Deel het met je vrienden !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *