Over de dag 3 juli

SP32-20140703-113247We gaan het vandaag toch even over politiek hebben want op 3 juli 1918 treedt Suze Groeneweg toe tot de Tweede Kamer. Zij doet dit als eerste vrouw ooit.
Suze Groeneweg was een vurig pleitbezorgster van volksonderwijs. Ze was zelf onderwijzeres in Rotterdam.
Ze gold als feministe, maar was een tegenstandster van aparte vrouwenorganisaties.
Groeneweg was bestuurslid van de SDAP toen bij de grondwetsherziening van 1917 behalve het algemeen kiesrecht voor mannen ook het passief vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Toen in 1918 de eerste verkiezingen onder het nieuwe systeem werden gehouden, werd zij kandidaat gesteld en verkozen. Ze zetelde in het parlement tot 1937
Oud Rotterdam burgemeester P.J. Oud zei ooit dat SuzeĀ geen “katje om zonder handschoenen aan te pakken” was.
En zo hoort het eigenlijk ook. Daarom hulde aan deze voorvechtster van gelijke rechten !

Deel het met je vrienden !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *