Over de dag 10 juli

gerardsOp 10 juli 1584 wordt Willem van Oranje in Delft neergeschoten door Balthasar Gerards.
Filips II verklaarde Willem van Oranje op 15 maart 1580 vogelvrij: “Wilhelm van Nassau, prince van Orangien, als hooft beroerder ende bederver van tgeheel Christenrijck, ende namentlijck van dese Nederlanden: Waerby een yeghelijck geauctoriseert wordt van hem te beschadigen, offenderen ende uyter weerelt te helpen, met loon ende prys voor den ghenen die des doen, oft daer toe assisteren zullen.” Het edict bevatte verder nog een pagina’s lange opsomming van de wandaden van deze schelm ende verrader – waaronder bigamie, hoogverraad en huichelarij – en de mededeling dat hij voor eeuwig uit de Nederlanden was verbannen.
Balthasar Gerards hoorde in 1581 van de ban en besloot Willem te vermoorden.
Gerards had moeite met Willem van Oranje door zijn eigen geloof in de katholieke waarden, en in de politieke opvattingen van Willem.
Eenmaal de daad verricht, werd Gerards al snel opgepakt en bleef hij zwijgen over het gebeurde, zelfs na zware folteringen.
Balthasar Gerards was niet de enige die een hekel had aan Willem van Oranje en onder zijn medestanders gingen zelfs stemmen op die riepen om Balthasar heilig te verklaren voor wat hij had gedaan. Dat zou nooit gebeuren, maar het is wel tekenend voor de tegenstellingen tussen katholiek en protestant in de Nederlanden.
Zijn zwijgen en dood enkele dagen later zijn zonder echte gevolgen gebleven want de beloning, door Filips gesteld op de moord, diende volgens het edict van de koning te worden voldaan uit de nalatenschap van Willem van Oranje. Aangezien Filips daarover nog niet de beschikking had, bleven de nabestaanden zitten met een vordering die niet te innen viel.

Toen aan het begin van het Twaalfjarig Bestand de oudste zoon van Oranje, Filips Willem van Oranje, in zijn Nassause bezittingen werd hersteld, probeerde de landvoogd Albrecht van Oostenrijk hem te dwingen om uit dit vermogen de nabestaanden van Gerards te voldoen. De prins heeft dit een- en andermaal geweigerd…

Deel het met je vrienden !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *