Over de dag 21 juli

SP32-20140718-122846Eén van de meest belangrijke gebeurtenissen voor de wereld vindt plaats op 21 juli 1969 : De Amerikaan Neil Armstrong zet als eerste mens ooit voet op de Maan.
“That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind.”, ofwel in het Nederlands: “Dat is een kleine stap voor [een] mens, een reuzensprong voor de mensheid”.

En die kleine zin zorgde voor een controverse van jaren : Armstrong had besloten deze zin uit te spreken na een stortvloed van gedachten na de lancering en na landing op de Maan. De opname had geen “a” voor “man”, wat de zin tegenstrijdig maakt, omdat man (mens of man) in een dergelijke context synoniem is aan mankind (mensheid).
NASA en Armstrong hielden jarenlang vol dat de “a” toch was uitgesproken, terwijl Armstrong verklaarde dat hij nooit de fout zou hebben gemaakt om het lidwoord niet uit te spreken, maar na herhaald luisteren naar de opname gaf Armstrong toe dat hij de “a” vergeten moet hebben. Armstrong zei naderhand dat hij “hoopt dat de geschiedenis mij de ruimte toekent om het lidwoord te vergeten en begrijpt dat het zeker de intentie was om het uit te spreken, ook al is het niet gebeurd – hoewel het in werkelijkheid toch gezegd zou kunnen zijn”.
Sinds 2006 wordt geclaimd dat een akoestische analyse van de opnamen de aanwezigheid van de gemiste “a” aantoont.Peter Shann Ford, een computerprogrammeur uit Australië, construeerde een digitale audio analyse en claimt dat Armstrong daadwerkelijk “a man” zei, maar dat de “a” niet hoorbaar was door de beperkingen van de toenmalige technologie.Ford en James R. Hansen, de officiële biograaf van Armstrong, gaven de bevindingen aan Armstrong en vertegenwoordigers van NASA, die hun eigen analyse maakten. Het onderzoek van Ford is overigens gepubliceerd op zijn eigen website en niet, na gecontroleerd te zijn door experts, in een wetenschappelijk tijdschrift. De linguïsten David Beaver en Mark Liberman schreven dat ze de correctheid van Ford’s claims in twijfel trekken. Hoewel Armstrong de analyse van Ford “overtuigend” vond, zei hij te prefereren dat in gedrukte citaten een “a” tussen haakjes geschreven wordt.

Deel het met je vrienden !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *