Over de dag 16 augustus

FrereRogerOp 16 augustus 2005 wordt Frère Roger, theoloog en oprichter van de Taizégemeenschap wordt neergestoken.
Roger Louis Schutz-Marsauche, de wereldlijke naam van “Frère Roger”, is een van oorsprong protestant die zich in heeft gezet voor de toenadering in de oecumene. De oorspronkelijke christelijke oecumenische kloostergemeenschap die hij heeft gestart heeft navolging gevonden in diverse plaatsen ter wereld.
Frère Roger was dus protestant. Hij zette een stap die sinds de Reformatie niet was voorgekomen: hij trad geleidelijk toe tot volledige gemeenschap met het geloof van de katholieke Kerk, zonder een ‘bekering’ die een breuk met zijn oorsprong zou betekenen.
Tijdens de eucharistieviering bij de bijzetting van Paus Johannes Paulus II deelde de toenmalige kardinaal Ratzinger aan frère Roger de Heilige Communie uit, wat wereldwijd opzien baarde. Sommigen zagen hierin een teken van toenadering tussen de kerkgenootschappen binnen het christendom. Bij monde van haar woordvoerder Joaquín Navarro Valls heeft het Vaticaan in juli 2005 verklaard dat dit een uitzonderlijk geval was en Frère Roger zich “in de rij bevond die zich voor kardinaal Ratzinger had gevormd voor het ontvangen van de Heilige Communie en het in die omstandigheden onmogelijk was hem het Allerheiligste Sacrament te weigeren, vooral omdat zijn katholiek geloof welbekend is”.
Navarro Valls benadrukte dat “dit een zeer uitzonderlijk geval was, dat niet veralgemeend mag worden”.
Wat in mijn ogen een typische conservatieve reactie van het vaticaan is.
Op 16 augustus 2005 werd frère Roger kort na 20.30 uur, tijdens het avondgebed waarbij ongeveer 2500 jongeren aanwezig waren, aangevallen door Luminiţa Solcan, een 35-jarige verwarde Roemeense vrouw die hem met een mes stak, met dodelijk gevolg. Hij werd begraven op 23 augustus 2005 op het plaatselijke kerkhof rond de romaanse kerk waar de gemeenschap van Taizé zijn eerste kerkdiensten hield.

Deel het met je vrienden !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *