Over de dag 20 oktober

x-meterMaar liefst 6 keer is in de loop der tijd de lengte van de meter veranderd. De laatste keer was op 20 oktober 1983.
Sinds die dag spreken we van : Een meter is de afstand die licht in 1/299 792 458 seconde in vacuüm aflegt.
Vanaf de jaren 60 tot 1983 sprak men ervan dat “de meter is de lengte gelijk aan 1 650 763,73 golflengten in vacuüm van de straling overeenkomend met de ongestoorde overgang tussen de toestanden 2p10 en 5d5 van het atoom krypton-86”
Dat is toch ook al behoorlijk nauwkeurig hoor.
Het zijn de andere definities waaraan de wetten van de nauwkeurigheid niet helemaal aan voldoen.
In 1675 definieerde de italiaan Tito Livio Burattini de meter nog als ” op de lengte van een slinger die beweegt met een halve periode van 1 seconde.”
De door hem gevonden waarde zou volgens de huidige definitie ca. 993,9 mm bedragen. Dat de slingertijd afhangt van de zwaartekrachtversnelling ter plaatse – dat wil zeggen van de plaats op aarde en van de hoogte boven de zeespiegel – was nog niet bekend. Ook de uitslag van de slinger is van invloed. De meting van Burattini was dan ook naar huidige maatstaven onnauwkeurig, maar in zijn tijd was het een prestatie.
In 1791 gaat de Franse Academie der Wetenschappen zich met het fenomeen bemoeien. Voorlopig werd de meter gedefinieerd als het tienmiljoenste deel van de afstand op zeeniveau van de noordpool tot de evenaar, gemeten langs de Meridiaan van Parijs.
In 1798 werd die meridiaanmeting voltooid en werd in 1799 een nieuwe standaard vastgelegd, nu volgens de zojuist bepaalde meridiaanlengte. Deze “mètre des Archives” is gemaakt van platina. Ondanks dat deze later 0,2 mm te kort bleek te zijn vanwege meetfouten en het feit dat geen rekening werd gehouden met de afplatting van de Aarde werd de standaard niet gewijzigd tot in 1889 de meter gedefinieerd door het inmiddels opgerichtte “Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten” als de afstand tussen twee inkepingen op een staaf van 90% platina en 10% iridium, de zogenaamde X-meter.
Maar ook deze meter bleek uiteindelijk niet bestand tegen de voortgang der mensheid in 1960…

Deel het met je vrienden !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *