Over de dag 31 oktober

luther31 oktober is een gebeurtenisvolle dag in de geschiedenis, maar meest belangrijke detail -voor mij- wat er werd uitgevoerd is dat Duits priester en theoloog Maarten Luther in 1517, 95 stellingen op de kerkdeur van de slotkerk te Wittenberg spijkert, en zo het begin van de Reformatie afroept.
Ook over het “Vastspijkeren” zijn de meningen verdeeld, maar de 95 stellingen hingen er.
Luther stuurde in het begin niet aan op een breuk met de kerk, maar op het uit de weg ruimen van misstanden en dwalingen die aanwezig waren in de kerk.
Belangrijke misstand of dwaling, en doorn in het oog van velen was de toenmalige aflaathandel, waarmee mensen door een aflaat te kopen vergeving van zonden zouden ontvangen, en dat zelfs konden afkopen van reeds overleden mensen.
Het is een teken de tijds.
In 1520 komt Huldrych Zwingli ook in verzet tegen de katholieke kerk, en in 1534 doet ook Calvijn afstand van zijn kerkelijke inkomsten vanwege verschillen van inzicht.

Deel het met je vrienden !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *