Over de dag 17 december

BeethovenWist je dat vandaag in 1770 Ludwig van Beethoven is geboren ?
Van Beethoven was een Duitse componist, musicus, virtuoos en dirigent. Zijn stijl sluit direct aan op die van Wolfgang Amadeus Mozart en Joseph Haydn, waarmee hij tot de Eerste Weense School wordt gerekend. Hij bracht het classicisme tot voltooiing en bereidde de weg voor de romantiek. Beethoven wordt als een van de belangrijkste en meest invloedrijke componisten beschouwd; zijn oeuvre heeft een overheersende invloed gehad op de negentiende-eeuwse muziek.
Bijzonder voor iemand die een zeer kwakkelende gezondheid had, en vanaf 1801 met doofheid kreeg te kampen.
Ook in Wereldoorlog 2 speelde Beethoven nog een deuntje mee : Het openingsmotief van Beethovens vijfde symfonie werd in de Tweede Wereldoorlog op zenders van de BBC als herkenningsmelodie gebruikt. In morsecode (“••• —” ofwel: “kort-kort-kort-lang”) wordt hiermee de letter “V” gesymboliseerd, het V-teken stond symbool voor overwinning en vrede en was in 1941 onder velen als zodanig bekend.

Deel het met je vrienden !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *