Over de dag 22 december

ijzerkoekHet langs de deuren gaan voor lekkers tijdens feestdagen is al oud. Tegenwoordig krijgt het gebruik weer een nieuwe zwengel met “Halloween” maar “Sinte Maarten” was ook tijdenlang een aardig tijdsverdrijf voor kinderen.
Vroeger deed men dit ook op nieuwjaarsdag, en zijn nog in vele gebruiken terug te vinden. Zo worden rond oud en nieuw veel “Kniepertjes” gebakken¬†in Coevorden.
Dat is niet voor niets, want vandaag in 1770 vond het “IJzerkoekenoproer” daar plaats.
In Coevorden besloot het stadsbestuur, op voorstel van de plaatselijke kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde Kerk, tot “afschaffing van dat oudt en slegt gebruik, dat op Nieuwejaarsdagh lange heeft plaats gehadt, met betrekking tot het uitdelen van zoogenoemde Nieuwjaars- of ijzerkoeken aan straatlopers en soortgelijken.” De uitvaardiging van het verbod veroorzaakte al direct grote onrust onder de bevolking. Er werd opgeroepen om tijdens een vergadering op het kerkhof te protesteren.
Uiteindelijk werd op oudejaarsdag werd het raadhuis belegerd door een woedende volksmenigte, aangevoerd door de ijzerkoekenbaksters. De heren bestuurders gaven toe, maar daarmee was de belegering nog niet ten einde. Uiteindelijk moest de magistraat onder begeleiding van garnizoenssoldaten naar huis gebracht worden….
En daarom eet men in Coevorden op nieuwjaarsdag kniepertjes

Deel het met je vrienden !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *