Waarom staat de X voor een kus?

xxxjeDe xxx’jes die we kennen van liefdesbrieven en valentijnskaarten waren oorspronkelijk zeker niet bedoeld als teken van liefde.
In de middeleeuwen, toen de overgrote meerderheid van de mensen analfabeet was, werd de X vaak onder documenten gezet in plaats van een handtekening.
Dat gebeurde overigens ook door goed opgeleide lieden die best in staat waren hun naam te schrijven. Zelfs officiële documenten als testamenten, contracten, aktes en proclamaties werden op die manier bekrachtigd. Ook vorsten tekenden vaak met een X, als waarborg dat de inhoud van het document correct was. In sommige culturen gold de X als een bindende eed, ontbrak hij, dan werd een contract als niet-geldig beschouwd en in wettelijke zin dus niet-bindend.
Het is niet toevallig dat juist de X werd gekozen als vervanger voor de handtekening.
Het gebeurde in elk geval niet, zoals veel mensen denken, om analfabeten ter wille te zijn.
De keuze had eerder te maken met de christelijke symboliek.
De X was bijvoorbeeld het teken van de apostel Andreas. Met het plaatsen van een andreas kruis onder een akte beloofde de ondertekenaar in Andreas’ naam zich aan het geschrevene te houden.
De X was ook nauw verweven met de figuur van Christus. Ze werd gezien ais de visuele verbeelding van de kruisiging en van het kruis van Calvarié
Bovendien is de X de eerste letter van de Griekse naam van Christus {XPIETOE)
Maar hoe veranderde dit juridische en religieuze teken dan in een symbool voor verliefden ?
Als een soort extra teken van hun oprechte bedoelingen drukten middeleeuwers yaak plechtig een kus op hun handtekening. Die kus raakte bekend als “de kus van vertrouwen”
Omdat de kus veel overeenkomsten bezegelde en bindend maakte, ontstond een andere uitdrukking waarvan velen ten onrechte denken dat het een romantische oorsprong heeft door “iets te bezegelen met een kus”

Deel het met je vrienden !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *