Waarom betekent het opsteken van een duim ‘oké!’ of ‘prima’?

facebook-likeIedere Romeinse gladiatorenfilm die zijn naam verdient, heeft minstens één gevechtsscene in het Colosseum waarin een vadsige keizer over het lot van een verslagen strijder beslist door met de duim naar beneden te wijzen. Meestal volgt hij daarbij het advies van de menigte in het stadion. Die heeft als regel de duim eveneens naar beneden, mogelijk doordat ze is beïnvloed door de onheilspellende muziek van de soundtrack…
Veel mensen denken dat het moderne oké-signaal met de opgestoken duim van deze Romeinse gewoonte is afgeleid. Dat is niet het geval.
In zijn boek “Gebaren” vertelt Desmond Morris dat de Romeinen hun steun voor een verslagen krijger niet lieten blijken door hun duim op te steken maar door beide duimen te bedekken. Als de toeschouwers daarentegen wilden dat de overwinnaar zijn tegenstander doodde, dan wezen ze met hun duimen naar beneden in een gebaar dat de steek met een mes imiteerde.
Als Rome de geboorteplaats van de opgestoken duim is geweest, dan zouden we mogen verwachten dat het gebaar er ook nu populair is. Toch blijkt Italië (met Griekenland als goede tweede) het land waar het doemgebaar het minst wordt gebruikt. In bovenbedoelde zin althans. In grote delen van Zuid-ltalie en Griekenland wordt het eerder gezien als een seksuele intimidatie dan als een teken van goedkeuring. Alle kans dus dat de oorsprong van het gebaar elders ligt.
Als de opgestoken duim niet valt terug te voeren op het Romeinse arenagebaar, waarom gebruiken wij het dan om ‘oké’ te zeggen?
Het historisch bewijsmateriaal is, zoals bij de meeste gebaren, duister en tegenstrijdig.
Morris en andere deskundigen denken dat de westerse cultuur de neiging heeft opwaartse bewegingen te associëren met positieve, optimistische gevoelens en neerwaartse met negatieve, pessimistische. ledere opgestoken vinger is hemelwaarts gericht.
In de jaren zeventig werd de opgestoken wijsvinger in veel landen het teken van fundamentalistische christenen. Het gebaar betekende niet alleen ‘één God, één weg’. maar wees ook naar de plaats waar God zetelt en waarnaar de ware Christen op weg is.
Misschien is de duim ook wel gekozen omdat het de vinger is die het gemakkelijkst te isoleren valt. Probeer maar eens de ringvinger op te steken…

Deel het met je vrienden !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *